Fungsi

Fungsi

1. Pembangunan - Merancang dan melaksanakan pembangunan infrastruktur pembetungan

2. Operasi - Merancang, mengurus dan memantau pengendalian dan penyelenggaraan aset pembetungan JPP Sabah

3. Perbelanjaan - Merancang dan mengawal perbelanjaan agar dapat digunakan dengan efektif

4. Kejuruteraan - Mengawal rekabentuk dan kualiti pembinaan projek yang dilaksanakan agar mematuhi spesifikasi dan piawaian

5. Khidmat Nasihat - Memberi Khidmat nasihat teknikal berkaitan pembetungan kepada agensi kerajaan dan swasta

6. Hasil - Mengutip caj perkhidmatan pembetungan dan seterusnya menjana hasil kepada kerajaan Negeri