Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan JPP Sabah merupakan satu bentuk komitmen bertulis jabatan terhadap penyampaian sesuatu perkhidmatannya kepada pelanggan secara terbuka, jelas dan telus.

1. Perbelanjaan - Memastikan sekurang-kurangnya 95% daripada peruntukan tahunan dibelanjakan

2. Projek - Memastikan pelaksanaan projek mengikut kualiti, masa dan kos yang ditetapkan

3. Permohonan - Memproses permohonan pelan pembangunan dalam tempoh masa 30 hari bekerja

4. Aduan - Memastikan maklumbalas terhadap aduan diambil tindakan dalam tempoh masa 3 hari bekerja