Tanggungjawab

Tanggungjawab

Tanggungjawab

1. Pembangunan - Memberi tumpuan kepada pembangunan yang efektif, efisyen dan bersesuaian

2. Operasi - Memastikan aset pembetungan sentiasa berfungsi dan memberi perkhidmatan yang cekap

3. Kesihatan - Membantu meningkatkan taraf kesihatan awam dan kualiti alam sekitar melalui perkhidmatan dan pengurusan pembetungan yang sistematik

4. Undang-undang - Menguatkuasakan Enakmen Perkhidmatan Pembetungan 2017