FUNGSI

FUNGSI

1. Pembangunan
Merancang dan melaksanakan aktiviti pembangunan
Infrastruktur pembetungan.

2. Operasi
Merancang, mengurus dan memantau pengendalian
dan penyelengaraan aset pembetungan JPP Sabah.

3. Perbelanjaan
Merancang dan mengawal perbelanjaan agar dana
dapat digunakan dengan efektif.

4. Kejuruteraan
Mengawal rekabentuk dan kualiti pembinaan projek
yang dilaksanakan agar mematuhi spesi}kasi dan
piawaian.

5. Khidmat Nasihat
Memberi khidmat nasihat teknikal berkaitan
pembetungan kepada agensi kerajaan dan swasta.

6. Hasil
Mengutip caj perkhidmatan pembetungan dan
seterusnya menjana hasil kepada Kerajaan Negeri.