MISI

MISI & VISI

MISI

Untuk Menaiktaraf Pembangunan Sosio-Ekonomi Dengan Menyediakan Prasarana Fizikal Yang Teguh Dan Mantap melalui:-

1. Kemudahan-kemudahan pembetungan.
2. Pengurusan operasi dan penyelenggaraan aset pembetungan.


VISI

Untuk Ke arah perkhidmatan pembetungan yang mampan, untuk melindungi kesihatan awam, sumber air dan alam sekitar.