PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN

Piagam pelanggan JPPS merupakan satu bentuk komitmen bertulis jabatan terhadap penyampaian sesuatu perkhidmatannya kepada pelanggan secara terbuka, jelas dan telus.

1. PERBELANJAAN
Memastikan sekurangkurangnya 95% daripada peruntukan tahunan dibelanjakan.

2. PROJEK
Memastikan perlaksanaan projek mengikut kualiti,masa dan kos yang ditetapkan.

3. PERMOHONAN
Memproses permohonan pelan pembangunan dalam tempoh masa 30 hari bekerja.

4. ADUAN
Memastikan maklum balas terhadap aduan diambil tindakan dalam tempoh masa 3 hari bekerja