TANGGUNGJAWAB

TANGGUNGJAWAB JABATAN

1. Pembangunan : Memberi tumpuan kepada pembangunan yang efektif,efisyen dan bersesuaian.

2. Operasi : Memastikan asset pembetungan sentiasa berfungsi dan memberi perkhidmatan yang cekap.

3. Kesihatan : Membantu meningkatan taraf kesihatan awam dan kualiti alam sekitar melalui perkhidmatan dan pengurusan pembetungan yang sistematik.

4. Undang-Undang : Menguatkuasa Enakmen Perkhidmatan Pembetungan 2017.