Misi dan Visi

Misi dan Visi

MISI
Untuk Menaikkan Taraf Pembangunan Sosio-Ekonomi Dengan Menyediakan Prasarana Fizikal Yang Teguh Dan Mantap Melalui
i) Kemudahan-Kemudahan Pembetungan
ii) Pengurusan Operasi Dan Penyelenggaraan Aset Pembetungan


VISI
Kearah Perkhidmatan Pembetungan Yang Mampan Untuk Melindungi Kesihatan Awam, Sumber Air Dan Alam Sekitar